Проектна структура Мережі (див. рис. 1) повинна була забезпечити реалізацію наступної концепції інформатизації архівної сфери Київської області: на базі обласного архіву створюється регіональний архівний інформаційний центр, де на його захищених серверах розміщується об’єднана база даних, яка складається з бази даних обласного архіву та баз даних архівних установ Київської області (функції серверів виконують сучасні комп’ютери з об’ємними вінчестерами, кількість серверів та вінчестерів накопичується поступово – по мірі необхідності, на перших порах достатньо одного комп’ютера з об’ємом жорсткого диску 1Тб). Архіви формують уніфіковані електронні каталоги, наповнюють власні бази даних описами фондів та цифровими копіями документів і зберігають все це в об’єднаній базі даних. При необхідності скористатись своїм інформаційним масивом, кожна архівна установа через мережу Інтернет по закритому (шифрованому) каналу звертається до власних даних (за спеціальною дозвільною процедурою), які знаходяться в об’єднаній базі даних в регіональному архівному інформаційному центрі. Довідкова інформація та інші дані кожної архівної установи, які мають статус «для загального доступу», через їхні сайти цілодобово доступні широкому загалу.

Проте, не з вини компанії-розробника, мережу було реалізовано в значно спрощеному варіанті (див. рис. 2), де функцію порталу став виконувати спеціально створений для цього технологічний сайт «Платформа інформаційних технологій», який забезпечував співробітникам Державного архіву Київської області доступ до інструментів і функціоналів інформаційно-комунікаційної системи «ПОЛІДАР» та до закритого (шифрованого) каналу обміну інформацією між архівними установами області. Доступ до цього системоутворюючого сайту та його арсеналу здійснювався за допомогою рубрики в меню «Обласний архів», тому, вимога у формі наказу видалити вказану рубрику – унеможливила його подальше функціонування (це рівноцінне тому, щоб в будівлі замурувати двері, або в автомобілі – заварити дверцята, і хоча вказані об’єкти при цьому фізично не знищуються, але надалі використовуватись за своїм призначенням вони вже ніяким чином не можуть). Незважаючи на значний об’єм виконаної підготовчої роботи та 100% готовність, регіональний веб-сервер кудись зник, так і не розпочавши функціонувати …

Отож, в даному проекті в підсумку все звелось до того що сайт, який виконував функції порталу Мережі, тримався лише на ентузіазмі його розробників, і зі сторони Державного архіву Київської області його вже давно ніхто не підтримував. Тому, даний наказ лише формалізував стан справи і розставив все на свої місця…